Teamontwikkeling

teamontw2-fakeGoed samenwerken
Teams die goed samenwerken kunnen bergen verzetten, maar wat is nou het geheim van een succesvol team? Wanneer we deze vraag stellen aan teams dan weten de meeste teams het wel, tegelijkertijd wordt het in de praktijk niet of gedeeltelijk toegepast. Dus daar zijn een aantal redenen voor.

Hoe?
Eenvoud is de kracht!  Dit vertaalt zich in praktische theorie en doordachte buiten – en binnen oefeningen. Alles staat in het teken van het team. We gaan kijken naar wat een aantal basisvoorwaarden zijn voor het team , met deze kernwaarden gaan we buiten en binnen aan de slag. Terugkoppeling is zeer gedegen en vertaald naar de praktijk van alle dag.

Het volgende niveau
Kijken naar welke talenten zitten er in uw team en op welke plekken/situaties komen ze met hun talenten optimaal tot hun recht. Het team krijgt individuele inzichten over elkaar en een totaal overzicht. Vanuit deze bewustwording ontstaat er begrip en vertrouwen en wordt er een begin gemaakt richting wederzijdse afhankelijkheid. Vanuit de wederzijdse afhankelijkheid wordt er samen gekeken naar de waarden in het team en wordt er een gemeenschappelijk taal gekoppeld aan hoe die waarden dan tot uitdrukking komen in dagelijks gedrag.

Werkt uw organisatie vanuit vertrouwen of vanuit angst?
Een wezenlijk verschil, waar ik u graag wat meer inzichten over wil geven. Wanneer het vertrouwen in het team toeneemt ziet u dat op ontzettend veel vlakken terug (snelheid van werken en de kosten die o.a afnemen).

Duidelijkheid en een concreet plan
Na een gedegen inventarisatie bij u en bij uw medewerkers wordt er een concreet plan voorgesteld en een opvolging die echt effect gaat krijgen.

 

brenda-ten-wolde

André heeft gezorgd voor een positieve omslag binnen ons bedrijf. Een ieder is getest en uit deze test kwamen diverse teamrollen. De één was het daar meer mee eens dan de ander maar over het algemeen kon den we allemaal ons er in vinden. Er ontstond veel meer begrip voor elkaar doordat we elkaars teamrollen herkenden en erkenden.

Het dippen en dimmen wordt nog steeds genoemd binnen ons bedrijf. André nam ook de tijd voor een ieder persoonslijk die daar behoefte aan had. Zo is er een jongen uit de keuken waar hij een goed gesprek mee heeft gehad en ik denk mede door dit gesprek heeft deze jongen een studie economie naast zijn werk opgepakt. Ook was er een dame van de afdeling kameronderhoud die opeens onder haar schuchtere voorkomen wegkwam en die een heel pittige dame bleek te zijn!

De spellen die we na deze test op de zandverstuiving hebben gedaan deden de verschillende teamrollen en persoonlijkheden nog beter tot de oppervlakte komen.

Voor onszelf was het ook heel leerzaam, ook voor onze samenwerking. We maken nu meer gebruik van elkaars kwaliteiten.

1 dag geïnvesteerd en zoveel gewonnen!

– Brenda ten Wolde, Hotel Restaurant de Vossenberg

AlbertBroekhoff-flipped

Andre is als coach/ trainer verbluffend snel in staat om o.a. middels de Belbin test zicht krijgen om deskundigheid en of kwaliteiten van mensen.
Het is plezierig te merken dat hij niet een les afdraait maar wezenlijk aansluit bij je als persoon of in ons geval bij het team.
Hierdoor worden “ de ballen hoog gehouden “ en op die “ toppen van aandacht voor elkaar hebben” wordt er snelheid gelegd aan het verbinden van en samen werken met elkaar. Dit gaat Andre op een vlotte en natuurlijk wijze af.
De trainer is vriendelijk, bevlogen en betrokken. Als team van de Terwoldseweg hebben wij de training als zeer prettig en leerzaam ervaren.

– Albert Broekhoff, JP van den Bentstichting

 

We zijn met 25 personen richting de Ardennen gereden, waar André een variatie van saamhorigheid spellen en activiteiten had bedacht, om uiteindelijk te benadrukken dat we elkaar nodig hebben om zowel persoonlijk als zakelijk het beste ons zelf te halen. Tijdens de activiteiten zagen we terug komen waar we sterk in waren en groot in geworden zijn de afgelopen jaren.

- Gerwin van Zeeburg, W &Z Beveiliging